Het kabinet heeft definitief besloten om de veelbesproken dividendbelasting te handhaven. Met een reeks maatregelen wordt de € 1,9 miljard die jaarlijks vrijkomt besteed aan het Nederlandse bedrijfsleven. Hieronder volgt een overzicht.

Volgens een nog niet gepubliceerd advies van de A-G van de Hoge Raad maken de rechtszaken die buitenlandse beleggingsfondsen hebben aangespannen om de heffing van de dividendbelasting terug te vorderen, geen kans. Trouw heeft stukken in handen waaruit dit blijkt.

Wordt een dga door een curator aansprakelijk gesteld voor een faillissementstekort? Dan is geen sprake van een schuld die rechtstreeks samenhangt met het door de dga aan zijn B.V. ter beschikking gestelde vermogen. Een betaling uit aansprakelijkstelling in privé is daarom niet aftrekbaar.

Wie op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de autobelasting niet betaalt, krijgt een ondoorzichtig scherm op de voorruit geplakt. Bestuurders hebben hierdoor geen zicht meer op de weg.

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de percentages van het forfaitair rendement in box 3 voor het jaar 2019 onlangs bekendgemaakt. De vrijstelling voor de heffing gaat daarnaast omhoog, van € 30.000 per persoon, naar € 30.360 per persoon.