Belanghebbenden die te lang moeten wachten op een uitspraak van de inspecteur op hun bezwaarschrift kunnen in beroep gaan tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Hoewel de belanghebbende daarvoor niet aan een voorgeschreven termijn is gebonden, moet hij zelf ook enige voortvarendheid tonen. Hof Amsterdam oordeelt dat bijna drie jaar wachten te lang is.

bezwaarschrift kan als beroep tellen
Als tijdens een beroepsprocedure een bestuursorgaan (gedeeltelijk) tegemoetkomt aan de eisen van de indiener van het beroep, kan deze indiener het beroep intrekken. Hij kan in principe alsnog een proceskostenvergoeding vorderen. Maar dan moet hij dit verzoek wel gelijktijdig indienen met de intrekking van zijn beroep.

De rechtbank wil een gemachtigde in belastingzaken voor een bepaalde periode weigeren omdat hij beledigende, smadelijke en bedreigende taal gebruikt in de processtukken. Anders dan in het civiele recht, is in het bestuursrecht niet expliciet opgenomen dat een gemachtigde voor een bepaalde tijd kan worden geweigerd. De rechtbank stelt daarom aan de Hoge Raad de vraag of de bestuursrechter dit kan doen.

Een accountant van Baker Tilly is voor een maand geschorst door de tuchtrechter. De medewerker van het kantoor zou 'onvoldoende kritisch en zorgvuldig' zijn geweest in de zaak rondom de vastgoedfondsen Weststaete/Regge. Vijf jaar geleden kregen de oprichters en bestuurders van de fondsen celstraffen opgelegd.

De Belastingdienst Toeslagen moet van de bestuursrechter van de rechtbank Limburg de schade, die een alleenstaande vrouw met vier schoolgaande kinderen heeft geleden, vergoeden. De schade is ontstaan doordat de Belastingdienst is blijven weigeren om haar een persoonlijke betalingsregeling toe te kennen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 voor ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag.