Als een werkgever kerstpakketten uitdeelt, moet hij de waarde van die pakketten op de juiste manier opnemen in de administratie. Doet hij dat niet, dan moet de ontvanger er belasting over betalen en dat maakt een kerstgeschenk een stuk minder zalig.

Het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken in vaste contracten, heeft veel kritiek gekregen. De vraag is of deze maatregel uit het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) behouden blijft.

In een Kamerbrief is meer duidelijkheid gegeven over de voortgang van de wetgeving voor zzp’ers. Hieruit blijkt onder meer dat uiterlijk per 1 januari 2019 een bijlage aan het Handboek Loonheffingen wordt toegevoegd waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of er sprake is van een gezagsrelatie.

Een bv die aandelen in een deelneming verkoopt, kan de kosten voor bijvoorbeeld adviseurs in principe niet aftrekken. De Hoge Raad heeft dat opnieuw bevestigd in een arrest, maar sluit ook niet uit dat een deel van de kosten wel degelijk aftrekbaar is.

Uit plannen van de Mobiliteitstafel, een overleggroep die werkt aan het Klimaatakkoord, blijkt dat er belastingvoordelen en subsidies moeten komen om het elektrisch rijden in ons land verder te stimuleren. Zo zullen er aanschafsubsidies worden verstrekt en komt er een verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak vanaf 2021.