Belastingplichtigen die de hulp van de Belastingdienst hebben ingeroepen bij het doen van hun aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 krijgen automatisch uitstel voor het indienen van deze aangifte tot 1 september 2020. Door het coronavirus zijn de afspraken om hun aangifte in te vullen afgezegd.

Het kabinet houdt er rekening mee dat als gevolg van de economische verslechtering, maar vooral als gevolg van belastinguitstel, de belastinginkomsten de komende drie maanden ongeveer € 35-45 miljard minder bedragen dan oorspronkelijk geraamd.

standbouw; coronacrisis
De lijst met bedrijven die werktijdverkorting aanvragen wordt langer en langer. Inmiddels zijn het er 78.000. Minister Koolmees kondigde dinsdagavond in een persconferentie aan dat er een andere maatregel komt omdat het niet meer uitvoerbaar is.

Uitstel betaling pensioenpremie
Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Uitstel wetsvoorstel excessief lenen
Minister Hoekstra kondigde dinsdagavond aan dat ondernemers uitstel van belastingen kunnen aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.