Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen van 1 maart tot en met 30 april 2020 woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in 2019.

Een subsidieaanvraag kan ingediend worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal subsidieportaal. Na 30 april 2020 vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. In 2020 gemaakte kosten kunnen meengenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

Vervanging fiscale aftrek
De woonhuissubsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie kunnen jaarlijks een aanvraag indienen.

Meer informatie
Op de internetsite www.cultureelerfgoed.nl staat meer informatie over de regeling en hoe de aanvraag van subsidie verloopt. Woonhuiseigenaren vinden onder het kopje publicaties ook een aantal middelen die zij kunnen gebruiken bij het aanvragen van de subsidie.

Bron: Taxence, 2 maart 2020