De Belastingdienst heeft jarenlang tienduizenden burgers op een speciale lijst gezet met een registratiesysteem dat niet voldoet aan nieuwe privacywetgeving. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving door RTL Nieuws en Trouw.

Er stonden ongeveer 180.000 mensen op de lijst. Wie in het systeem terechtkwam werd bestempeld én behandeld als mogelijke fraudeur. De gegevens vormden ook de basis voor risicoselectie en profilering van groepen burgers door de Belastingdienst bij extra controle en toezicht. Zij kregen een ‘intensieve’ behandeling. In januari vorig jaar was al bekend dat de lijst niet deugde, maar pas na aanhoudende vragen van Trouw en RTL Nieuws is het systeem 27 februari uit de lucht gehaald. Het ministerie van Financiën bevestigt dat het systeem niet voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Het systeem is 27 februari uit de lucht gehaald.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens
Volgens een woordvoerder stond de nationaliteit niet vermeld in het systeem, maar werd herkomst soms wel ingevoerd. Daar kon niet op worden gezocht, maar de gegevens konden wel geëxporteerd worden, bijvoorbeeld naar Excel. Daarin kom vervolgens wél met de zoekfunctie worden gewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens is al betrokken bij het onderzoek naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zolang dat onderzoek loopt, wil de toezichthouder niet ingaan op vragen over de fiscus.

Bron: Taxence, 29 februari 2020