Uitstel wetsvoorstel excessief lenen
Minister Hoekstra kondigde dinsdagavond aan dat ondernemers uitstel van belastingen kunnen aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.

Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer kan motiveren door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt hij een verklaring van een derde deskundige mee. De verklaring van een derde deskundige mag men ook uiterlijk 4 weken later insturen. Uit de verklaring moet blijken dat:

sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
de ondernemer de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
De onderneming levensvatbaar is.
Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of fiscaal dienstverlener zijn.

Bijzonder uitstel van betaling
Men kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling en een uitleg van de problemen door het coronavirus. Nadat de Belastingdienst het verzoek van heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen. De ondernemer hoeft een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen niet te betalen. Stuur een verklaring van een derde deskundige mee De Belastingdienst hanteert hiervoor nu een termijn van 4 weken.

Stuur het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Verlaging voorlopige aanslag
Verwacht de ondernemer een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt hij nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kan hij zijn voorlopige aanslag wijzigen, zodat hij direct minder belasting betaalt. Hij moet daarvoor zijn inkomsten verlagen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die hij in de eerste maanden van het jaar al heeft betaald, krijgt hij het verschil terugbetaald.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt hij de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kan men de voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

Gebruik het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
Kan hij geen gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Vul dan op deze website het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’
De ondernemer doet de aanvraag of wijziging met zijn commerciële softwarepakket of de adviseur doet dit voor hem.
Let op
Als de ondernemer nu zijn voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat hij de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor zijn definitieve aanslag. Hij betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die hij over dit jaar zou moeten betalen. De Belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Heeft de ondernemer teveel betaald? Dan krijgt hij het teveel betaalde bedrag terug. Maar heeft hij te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet hij bijbetalen.

Wanneer de ondernemer in de rest van het jaar weer winst maakt, kan hij het beste zijn voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt hij dat hij bij zijn definitieve aanslag moet bijbetalen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
Als de ondernemer een aanslag niet op tijd betaalt, moet hij normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat uw klant niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 18 maart 2020