Het kabinet houdt er rekening mee dat als gevolg van de economische verslechtering, maar vooral als gevolg van belastinguitstel, de belastinginkomsten de komende drie maanden ongeveer € 35-45 miljard minder bedragen dan oorspronkelijk geraamd.

Minister Hoekstra informeert, mede namens staatssecretaris Keijzer, de Tweede Kamer over het overleg met de bankensector op 19 maart 2020 en over de financieringsbehoefte in verband met het noodpakket (steunmaatregelen) vanwege het coronavirus. In combinatie met de maatregelen aan de uitgavenkant en de onzekerheid daaromheen houdt het kabinet rekening met een extra financieringsbehoefte van ongeveer 45-65 miljard euro in de komende drie maanden. De precieze omvang is nog zeer onzeker. Hoe hoog de kosten van het pakket worden zal afhangen van hoeveel bedrijven gebruik maken van de maatregelen. Uiteraard heeft dit alles gevolgen voor de staatsschuld. Dat kunnen we dragen want de overheidsfinanciën zijn op orde, aldus Hoekstra.

Ook is gesproken over het vergroten van de mogelijkheid om contactloos te betalen, zoals door middel van hogere limieten. Hoewel het RIVM aangeeft dat de kans op besmetting via het aanraken van producten of oppervlakten erg klein is, en daarbij ook expliciet geld noemt, kunnen dergelijke maatregelen zowel consument als winkelier comfort bieden. De sector heeft op 19 maart gecommuniceerd de cumulatieve limiet voor contactloos betalen te verhogen van 50 naar 100 euro, waardoor minder vaak een pincode hoeft te worden ingetoetst.

Bron: Taxence, 23 maart 2020