De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat uw organisatie vanaf die datum te maken krijgt met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie. 

In de Tweede Kamer is onlangs gesproken over het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register. Vooral de openbaarheid van de UBO-gegevens gaat voor velen te ver. De privacy van betrokkenen komt door deze openbaarheid in het geding.

Zijn naheffingsaanslagen loonheffingen te wijten aan grove schuld van het lichaam? Dan kan geen rechtsgeldige melding worden gedaan van betalingsonmacht. Alleen als de aansprakelijkgestelde kan aantonen dat het niet aan hem is te wijten dat rechtsgeldig melden niet mogelijk, was. kan hij niet aansprakelijk gesteld worden.

Het kabinet wil het voor startups en scale-ups aantrekkelijker maken hun werknemers in aandelenopties te betalen. Dit laat staatssecretaris Snel weten in zijn fiscale beleidsagenda.

De Wet spoedreparatie fiscale eenheid is op 17 mei 2019 in werking getreden. De wet heeft in principe terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018. Maar voor een deel van de wet geldt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019. Er is daarnaast echter ook nog een deel dat pas 1 januari 2020 in werking treedt.