De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Lees hier de fiscaal actueel 2e kwartaal 2019.

Heeft een erflater in het verleden een woning verkocht aan de erfgenaam en mocht de erflater in die woning blijven wonen? En heeft de erflater tijdens leven bovendien minder dan 6% van de waarde van de woning per jaar als vergoeding aan erfgenaam betaald? Dan treedt een fictiebepaling in werking en wordt de woning geacht krachtens erfrecht door de erfgenaam te zijn verkregen.

Voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten is een vaste, onbelaste kostenvergoeding mogelijk die niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Het is dan wel nodig vooraf onderzoek te doen naar de kosten die werknemers werkelijk maken.

Hoe kijkt de Belastingdienst aan tegen de afwikkeling van een ODV bij overlijden. Het aanwijzen van de langstlevende echtgenoot als begunstigde van de aanspraak op de oudedagsverplichting kan onder voorwaarden uitkomst bieden, aldus mr. drs. Eva Smits in het Vakblad Estate Planning.