Het gebruik van het BSN in het btw-nummer van zelfstandigen is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de taak van de Belastingdienst, het kan ook met andere btw-nummers. Bovendien is het gebruik van het BSN in btw-nummers in strijd met privacywetgeving. De staatssecretaris moet daarom uiterlijk 1 januari 2020 aan de ondernemer een nieuw btw-nummer toekennen.

Advocaat-Generaal (AG) IJzerman van de Hoge Raad heeft in een advies aangegeven dat de Belastingdienst de gestolen informatie die hij heeft gekregen van een tipgever mag gebruiken als bewijs. De navorderingsaanslagen over de niet aangegeven bankrekeningen door de zwartspaarders kunnen dus in stand blijven.

De extra heffing voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) met een hoge schuld bij hun eigen bv krijgt al sinds de aankondiging bakken met kritiek. En het conceptwetsvoorstel heeft de gemoederen niet echt tot bedaren gebracht.Een korte samenvatting van de reacties op de internetconsultatie: begrip dat het kabinet op dit gebied actie onderneemt, maar dit voorstel gaat véél te ver.

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) werkt voor de eigen bv, maar wil vaak voorkomen dat hij een dienstbetrekking heeft met die bv. Want dan moet de bv verplicht premies voor de werknemersverzekeringen gaan afdragen. Drie dga’s die dat dachten te ondervangen via een managementovereenkomst kregen bij de rechter nul op het rekest.

Volgens de rechtbank zijn de dga’s van de management-B.V.’s in dienstbetrekking werkzaam en daarmee verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De managementovereenkomsten lijken op arbeidsovereenkomsten, onder meer vanwege het verbod op vervanging van de dga, 40-urige werkweek, doorbetaling bij ziekte en een non-concurrentiebeding.