Een passiefpost omzetbelasting op de balans voor het niet uit eigen beweging suppleren van de verschuldigde omzetbelasting, levert een overtreding op waarvoor de inspecteur een vergrijpboete kan opleggen. De inspecteur kan daarnaast ook nog een vergrijpboete opleggen vanwege het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting.

Weigert een curator in een faillissement een aangifte vennootschapsbelasting te doen waardoor de failliete vennootschap een teruggave vennootschapsbelasting misloopt? Dan vormt dit een verzuim waarvoor de Belastingdienst de bestuurder van de failliete vennootschap niet aansprakelijk kan stellen.

Is het aan grove schuld van de vennootschap te wijten dat de verschuldigde omzetbelasting meer beloopt dan die welke volgens de aangiften is, dan wel had moeten worden voldaan? Dan kan de vennootschap niet meer rechtsgeldig betalingsonmacht melden en is er een wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren.

Het gebruik van het BSN in het btw-nummer van zelfstandigen is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de taak van de Belastingdienst, het kan ook met andere btw-nummers. Bovendien is het gebruik van het BSN in btw-nummers in strijd met privacywetgeving. De staatssecretaris moet daarom uiterlijk 1 januari 2020 aan de ondernemer een nieuw btw-nummer toekennen.