Gaat iemand op advies van zijn belastingadviseur alleen een vof aan met het doel om een fiscaal voordeel te behalen na verloop van een korte periode? Dan zal diegene aannemelijk moeten maken dat met het aangaan van de vof daadwerkelijk is bedoeld om een onderneming te exploiteren om daarmee een pleitbaar standpunt te hebben.

De ChristenUnie wil particuliere beleggers op de woningmarkt aanpakken met een overdrachtsbelasting van 6 procent. Volgens Gert-Jan Segers is de laatste jaren teveel aan de markt overgelaten.

Fiscale constructies om twee keer belastingvrij te kunnen schenken worden niet gehonoreerd. Dit meldt staatssecretaris Snel als antwoord op Kamervragen.

Heeft een werknemer in 2013 ontslag gekregen en heeft hij in 2014 een schadeloosstelling ontvangen? Dan is onder voorwaarden de stamrechtvrijstelling op die schadeloosstelling van toepassing en kan de ex-werkgeefster de schadeloosstelling zonder inhoudingen uitbetalen. Mr. Marlies Kastelein geeft een reactie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen in een holding de verkrijger per zelfstandige onderneming moet kijken of de holding deze onderneming lang genoeg drijft.