Voor de vraag of een werknemer belasting verschuldigd is over een bedrag, is van belang of dat bedrag 'vorderbaar en inbaar' is. Dat is best een ruim begrip, maar in het geval van een directeur-grootaandeelhouder (dga) wordt een bedrag niet 'inbaar' doordat hij het kan verrekenen met een schuld aan de bv. Dat blijkt uit de conclusie van een advocaat-generaal van de Hoge Raad.

Een bestuurder van een failliete onderneming kan aansprakelijk zijn voor belastingschulden of een gat in de kas. Maar dan moet de curator wel aantonen dat het faillissement voor een groot deel op het conto is te schrijven van de bestuurder. Dat is geen eenvoudige opgave, zo blijkt weer uit een uitspraak van de rechtbank in Utrecht.

Als de Britten eind maart de Europese Unie verlaten zonder verdere afspraken, heeft dat onmiddellijk fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld voor fiscale eenheden met een Britse connectie. Om al te grote schokken te voorkomen, wil het kabinet een overgangsperiode instellen. De fiscus behandelt het Verenigd Koninkrijk dan dit jaar nog als een EU-land.

De rechter heeft aangegeven dat de Belastingdienst de naam van een tipgever bekend moet maken omdat de inspecteur niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een aanmerkelijke kans zou bestaan op bedreigingen en represailles als de naam van de tipgever prijs zou worden gegeven.

Enkel stilzitten van een pensioengerechtigde is onvoldoende voor prijsgeven. Pensioen dat vorderbaar en inbaar is, maar niet is uitgekeerd, wordt geacht te zijn genoten.