Als de Belastingdienst ondanks een verleend uitstel van betaling de belastingplichtige aanmaningskosten in rekening brengt, kan deze daartegen in bezwaar gaan. Gedurende de bezwaartermijn mag de inspecteur de kosten niet ambtshalve verminderen om zo de belastingplichtige een bezwaarkostenvergoeding te ontzeggen.

Rechtbank Gelderland neemt het begrip ‘gemene rekening’ vrij ruim bij de beoordeling of een fonds een open fonds voor gemene rekening is. Zo kan al sprake zijn van gemene rekening als een echtpaar samen 98% van de participaties houdt en hun dochter 2%.

Het ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.

Als een ondernemer bij de inbreng van zijn onderneming in een bv zijn stakingswinst en oudedagsreserve wil omzetten in een lijfrentepolis, moet hij een premie storten. In dat geval mag hij het premiebedrag niet korte tijd later teruglenen van de bv.

Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen geeft de Belastingdienst tijdelijk ook de bedragen op de g-rekening vrij die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting.