De regels voor het betalen van facturen staan in de Wet uiterste betalingstermijn mkb-facturen. Die wet is in juli 2017 herzien, waardoor er wettelijke geregeld is dat grote ondernemingen facturen 60 dagen mogen laten liggen. Dat gaat veranderen: een wetswijziging moet ervoor zorgen dat ook grote ondernemingen binnen 30 dagen betalen.

Het kabinet en de sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over de invulling van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar op hoofdlijnen afspraken. De invoering van een nieuw pensioenstelsel komt daarmee weer een stap dichterbij.

Het huren van bedrijfsruimte is een heikel punt in deze coronatijden. Ondernemingen die geen cent verdienen zullen liever ook geen huur betalen. Inmiddels hebben de eerste rechters zich gebogen over dit soort twisten. Het is nog te vroeg om een duidelijke lijn te ontdekken, maar de uitspraken geven natuurlijk wel een idee van de overwegingen.

Bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU – Nederland) zijn meldingen binnengekomen over misbruik van de steunmaatregelen die de rijksoverheid heeft ingevoerd als gevolg van de coronacrisis. Er waren meldingen over de regeling voor zzp'ers (Tozo) en de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TOGS). Ook over fraude met de NOW-regeling zijn er zorgen.

Vermogensrendementsheffing
Een spaarrekening aanhouden voor ‘de oude dag’ maakt deze nog geen pensioenvoorziening. Er zijn wezenlijke verschillen tussen een fiscaal gefaciliteerde pensioenvoorziening en het aanhouden van vermogen als oudedagsvoorziening. Ook is geen sprake van dubbele heffing bij belastingheffing over vermogen.