Het kabinet heeft 7 april een uitbreiding van het pakket steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Een van de onderdelen is de herverzekering van het leverancierskrediet.

Als een stichting structureel vermogensoverschotten heeft vanwege een economische activiteit, valt zij volgens Rechtbank Gelderland onder de vennootschapsbelasting.

Belastingplichtigen die de hulp van de Belastingdienst hebben ingeroepen bij het doen van hun aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 krijgen automatisch uitstel voor het indienen van deze aangifte tot 1 september 2020. Door het coronavirus zijn de afspraken om hun aangifte in te vullen afgezegd.

Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.

Het kabinet houdt er rekening mee dat als gevolg van de economische verslechtering, maar vooral als gevolg van belastinguitstel, de belastinginkomsten de komende drie maanden ongeveer € 35-45 miljard minder bedragen dan oorspronkelijk geraamd.