Uitstel betaling pensioenpremie
Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

standbouw; coronacrisis
De lijst met bedrijven die werktijdverkorting aanvragen wordt langer en langer. Inmiddels zijn het er 78.000. Minister Koolmees kondigde dinsdagavond in een persconferentie aan dat er een andere maatregel komt omdat het niet meer uitvoerbaar is.

steunpakket ondernemers
Het kabinet heeft dinsdagavond een uitgebreid steunpakket voor ondernemers en zzp’ers gepresenteerd. Er zijn vele miljaren mee gemoeid. Het pakket maatregelen moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt.

Uitstel wetsvoorstel excessief lenen
Minister Hoekstra kondigde dinsdagavond aan dat ondernemers uitstel van belastingen kunnen aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.

Als een werknemer een zesdaagse werkweek heeft, werkt dat volgens Hof Amsterdam door bij de berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Bij een zesdaagse werkweek valt de noemer van de dagenbreuk hoger uit. De vermindering daalt daardoor.