De Belastingdienst heeft jarenlang tienduizenden burgers op een speciale lijst gezet met een registratiesysteem dat niet voldoet aan nieuwe privacywetgeving. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving door RTL Nieuws en Trouw.

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen van 1 maart tot en met 30 april 2020 woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in 2019.

Het kabinet heeft de Eerste Kamer meer tekst en uitleg gegeven over de invoering van het zogeheten UBO-register. Onder meer over de tijd die ondernemingen en organisaties krijgen om hun UBO te registreren. Een datum voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Senaat is echter nog niet geprikt.

Laat een B.V. haar dga weten dat hij in een bepaald jaar zijn brutoloon netto heeft genoten? En vordert de B.V. de niet-ingehouden loonheffing jaren later terug? Dan mag de dga in beginsel zijn loon hooguit verlagen in het jaar van de terugbetaling.

Geeft een BTW-ondernemer vrijwillig vóór 1 april 2020 de correctie voor te weinig afgedragen BTW van 2019 aan en betaalt hij deze ook, dan is hij geen belastingrente verschuldigd. Correcties onder de € 1.000 mag hij in de eerstvolgende BTW-aangifte meenemen.