Minister Koolmees heeft geantwoord op Kamervragen over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de coronacrisis.

Bij het bepalen wie werkgever is voor het betalen van een vertrekvergoeding, moet men van de Hoge Raad aansluiten bij het civiele recht. Dit werkt weer door naar de inhoudingsplicht.

Het kabinet komt directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die zijn getroffen door de coronacrisis met 2 maatregelen tegemoet. Zij mogen namelijk hun gebruikelijk loon aanpassen aan hun gedaalde omzet. Ook gaat de aangekondigde heffing op hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv een jaar later in: 2023 in plaats van 2022.

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten de knoop doorgehakt over de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbanden. Is geen sprake van buitenvennootschappelijke investeringen? En leidt het totaal aan investeringen tot het maximale vaste bedrag in de tabel? Dan moeten de vennoten de totale aftrek onderling verdelen.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geeft aan dat de Belastingdienst verwacht dat veel belastingplichtigen ook voor het jaar 2019 bezwaar zullen maken tegen de box 3-heffing. Daarom is besloten deze bezwaren aan te merken als massaal bezwaar, net zoals de twee voorgaande jaren.