De Amsterdamse rechtbank laat in een voorlopige voorziening niets heel van het strafontslag van een afdelingsdirecteur. 

Winstuitdeling B.V. door toename rekening-courantschuld dga
Maakt de inspecteur aannemelijk dat de dga de toename van een rekening-courantschuld aan zijn B.V. niet kan of zal aflossen vanwege onvoldoende inkomsten of vermogen? Dan heeft de dga voor de toename van de rekening-courant een dividenduitkering genoten.

Om aan zijn administratie- en bewaarplicht te voldoen, moet de ondernemer meer bewaren dan alleen zijn jaarrekening. Zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat een restauranthouder ook de journaalposten en debiteurengegevens had moeten bewaren.

Dat je voor bellen met de Belastingdienst over het nodige doorzettingsvermogen moet beschikken, blijkt maar weer eens uit de laatste cijfers over 2019: ruim een miljoen telefoontjes kwam in 2019 niet verder dan de wachtrij. Soms na een wachttijd van een uur. Dit meldt RTL Nieuws.

fiscale gevolgen en overgangsrecht Brexit
Financiën heeft in een besluit een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk (VK) met de Europese Unie.