Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Groeibedrijven kunnen vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de concernbepaling in de NOW-maatregel.

Het kabinet voert zes nieuwe belastingmaatregelen in om ondernemers in de coronatijd te steunen. De maatregelen geven ondernemers meer financiële ruimte, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

Als de Belastingdienst ondanks een verleend uitstel van betaling de belastingplichtige aanmaningskosten in rekening brengt, kan deze daartegen in bezwaar gaan. Gedurende de bezwaartermijn mag de inspecteur de kosten niet ambtshalve verminderen om zo de belastingplichtige een bezwaarkostenvergoeding te ontzeggen.