dubbele nationaliteit; Belasatingdienst
De staatssecretarissen van Financiën informeren de Tweede Kamer over een onderzoek naar de cultuur binnen de Belastingdienst. Een steviger aanpak is nodig.

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het voor een buitenlandse werknemer soms niet mogelijk om in Nederland een burgerservicenummer (BSN) aan te vragen. Dit kan ook schriftelijk.

A-G Niessen is van oordeel dat de regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning ook geldt voor tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning.

compensatie kinderopvang
Het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken is gepubliceerd in de Staatscourant.

In 2016 overleed een pas getrouwd stel kort na elkaar. Anders dan de rechtbank heeft het hof in Den Haag nu beslist dat er geen ruimte is om de wettelijke bepalingen van het erfrecht buiten toepassing te laten.