Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van een failliete onderneming. Bijvoorbeeld als hij sommige bevriende schuldeisers wél betaalt en andere niet. Maar die vlieger gaat alleen op als de schuldeiser de bestuurder persoonlijk een 'ernstig verwijt' valt te maken, zo heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd.

Het moet maar eens klaar zijn met de mogelijkheden voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) om belastingheffing uit te stellen. Dat adviseert de commissie-Borstlap, die zich heeft gebogen over de toekomst van de arbeidsmarkt. In plaats van geld onbelast op te potten in de onderneming, moet de winst van de bv onmiddellijk belast worden. En zo veel mogelijk als inkomen voor de dga.

De laatste BTW-aangifte over 2019 is altijd een 'speciaal' moment. Naast de reguliere getallen moeten ondernemingen namelijk ook een aantal specifieke correcties meenemen in deze aangifte. Dit is dan ook de tijd om het zogeheten Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) uit de kast te trekken.

Ondernemingen moeten sinds dit jaar voor hun aangifte vennootschapsbelasting en loonbelasting verplicht inloggen met de zogeheten eHerkenning. De aangifte is daardoor niet meer gratis. Intussen gaan in de Tweede Kamer stemmen op om die verplichting uit te stellen. Toch is het de vraag of ondernemingen daar op kunnen wachten.

Ondernemers kunnen kosten van de winst aftrekken om belasting te besparen. Maar naast de categorie puur zakelijke kosten en de privékosten is er ook nog de afdeling 'gemengde kosten'. Die zijn tot een grensbedrag niet aftrekbaar. Dit grensbedrag is voor dit jaar opgeschroefd van € 4.600 naar € 4.700 blijkt uit de Staatscourant van 30 december 2019.