Werkgevers moeten de fiscale regels goed in de gaten houden als zij een sinterklaasfeest voor de kinderen van hun werknemers organiseren. Anders klopt – na de goedheiligman – ook de Belastingdienst aan, maar dan met een naheffing en boete.

De Algemene Rekenkamer heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de autobelastingen. De Rekenkamer trekt hier onder andere de conclusie uit dat de 22% bijtelling voor de auto van de zaak veel te laag is. Het percentage moet minstens 30% worden.

Voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die voor hun pensioenvoorziening rekenen op een zogeheten oudedagsverplichting dreigt volgend jaar ook een 'korting'. Door de ontwikkelingen op de financiële markten lijkt het erop dat dit pensioenpotje niet wordt opgehoogd, maar afgewaardeerd. Tenzij het kabinet er nog een stokje voor steekt.

Erflaatster betaalt enkele dagen voor haar overlijden de rente van haar eigenwoninglening voor het gehele jaar. Volgens het hof is die rente niet aftrekbaar. Niet het moment van betaling van de rente is beslissend voor de kwalificatie eigenwoningrente, maar de aard van de lening. Na het overlijden van erflaatster is de lening geen kwalificerende eigenwoninglening meer.

De verdeling van pensioen na een echtscheiding moet vanaf 2021 een nieuw jasje krijgen. Het wetsvoorstel daarvoor is eerder al gepubliceerd, en nu heeft het kabinet ook de bijbehorende rekenregels op papier gezet. Die moeten er voor zorgen dat het pensioen straks zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt én dat ex-partners goed geïnformeerd worden.