Wij adviseren bij alle vraagstukken die een ondernemer of particulier kan hebben, waaronder:

 • begeleiden bij bedrijfsopvolging en overnames en begeleiden van startende ondernemers
 • optimaliseren van de ondernemingsstructuur en opzetten van samenwerkingsverbanden
 • het voeren van overleg met de belastingdienst en begeleiden van boekenonderzoeken
 • het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures
 • beoordelen of een bezwaar- of beroepsprocedure kans van slagen heeft
 • screening van de fiscale positie van u of uw bedrijf
 • maken van financiële planningen en estate planning (besparing erf-  en schenkingbelasting)
 • beoordelen en fiscaal begeleiden van oudedagsvoorzieningen van ondernemers en particulieren
 • begeleiden van emigrerende ondernemers en werknemers
 • afgeven van second opnions op een uitgebracht fiscaal advies
 • verzorging belastingaangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

TARIEVEN
Vergoeding op urenbasis
3V Belastingadviseurs verricht haar werkzaamheden tegen bestede uren maal tarief. Ons uurtarief voor advisering bedraagt € 175 excl. BTW. Voor aangiftewerkzaamheden hanteren wij een aangepast tarief van € 125 excl. BTW. Daarvoor heeft u direct contact met een ervaren belastingadviseur. Wij houden rekening met uw specifieke situatie.

Vooraf vastgestelde vergoeding
Een vergoeding op urenbasis is het uitgangspunt, maar op verzoek zijn wij bereid om een vaste afspraak over onze vergoeding te maken. Dit geldt voor relatief goed af te bakenen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het maken of voorbereiden van een aangifte, een concreet advies op een gegeven casus of een fiscale opinie.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en daarvoor brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.

AlGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING
3V Belastingadivseurs is een handelsnaam van 3V Belastingadviseurs LLP. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene voorwaarden en de privacyverklaring van toepassing. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunt u hier downloaden of u kunt ze bij ons opvragen.